Dronkers & Dronkers Advocaten
info@dd-advocaten.nl

Kantoor Roermond
Roerkade 8
6041 KZ ROERMOND
Tel.:  +31(0)475 72 33 33
Fax.: +31(0)475 72 33 30


 

frank.dronkers@dd-advocaten.nldavid.dronkers@dd-advocaten.nlg.geerlings@dd-advocaten.nl

 

r.teeuwen@dd-advocaten.nl

 

Kantoor Maastricht
Sint Annalaan 21
6214 AA MAASTRICHT
Tel.:  +31(0)43 41 00 120
Fax.: +31(0)43 41 00 121

 


Quote

Helder zijn in de kansen en de kosten van een procedure.

Actueel

"Turkse Delegatie op bezoek bij Dronkers & Dronkers Advocaten"

25 Turkse juristen kregen gisteren in Roermond tekst en uitleg over de Nederlandse rechtspraak. Ze brachten ook een bezoek aan Dronkers & Dronkers Advocaten.


Lees verder...


"Droom komt uit voor Just Baggio"

Advocatenkantoor Dronkers en Dronkers uit Roermond heeft  besloten om een jong talent uit Roermond financieel te ondersteunen. Omdat dit jonge kantoor ook aan de weg timmert met de opening op 1 april a.s. met  een tweede kantoor in Maastricht,  is een gebaar gemaakt naar (ook) een ambitieuze Roermondenaar,  de 14 jarige Just Baggio die het mooie nummer “Moeder”op de markt heeft gebracht. Het nummer is op dit moment hard aan het opklimmen en wordt al regelmatig gedraaid op kleine en ook grote radio stations. Inmiddels staan er ook al verschillende optredens gepland zoals op donderdag 10 mei live bij TVL  in het middag programma.


Lees verder...

Rechtspraak.nl

 • Meer rechtszaken door ruimere bevoegdheid kantonrechter 18 jan 2017

  Verhoging competentiegrens tot 25 duizend euro in 2011 geëvalueerd

  De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5 duizend en 25 duizend euro. Dit blijkt uit het eindrapport over de evaluatie van de competentiegrensverhoging (Rijksoverheid.nl) in 2011. Toen werd de zogenoemde competentiegrens voor zaken waar de kantonrechter over mag beslissen, verhoogd van 5 duizend naar 25 duizend euro. De kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken en consumentenkoopzaken.

  Spelregels

  Zaken met een financieel belang van meer dan 5 duizend euro werden tot 2011 door de handelsrechter behandeld. Bij de handelsrechter gelden andere spelregels dan bij de kantonrechter. Zo is het bij de kantonrechter niet verplicht een advocaat in te schakelen. Ook mogen sommige onderdelen bij de kantonrechter mondeling worden gedaan en hoeft een verweerder geen griffierecht te betalen. Het effect van deze aanpassingen is nu onderzocht. 

  Conclusies

  Er blijken sinds de verandering van de competentiegrens 20 tot 25 procent meer rechtszaken te zijn met een financieel belang tussen 5 duizend en 25 duizend euro. Deze zaken zouden dus niet aan de handelsrechter zijn voorgelegd. Het is niet mogelijk om te zeggen of dit volledig komt door de aanpassing van de competentiegrens, omdat tegelijkertijd de griffierechten voor deze zaken werden verlaagd (met maximaal 314 euro). Een tweede conclusie is dat het percentage zaken waarin geen verweer wordt gevoerd (verstekzaken), daalde van 62 naar 47 procent. Verder is de rechtsgang via de kantonrechter goedkoper: eisers waren in de oude situatie 3 duizend euro kwijt, in de nieuwe situatie is dat nog duizend euro.

  Gevolgen

  In de politieke discussie over de verhoging van de competentiegrens was veel aandacht voor de vraag wat de gevolgen zouden zijn van het feit dat mensen niet langer verplicht gebruik hoeven te maken van een advocaat. Zorgen waren er over de kwaliteit van de rechtshulp. Daarom is ook dit onderzocht. Hoewel de kwaliteit van de rechtshulp is gedaald, blijkt de tevredenheid van de rechtzoekenden over de ontvangen rechtshulp toegenomen. De verklaring is, volgens de onderzoekers, waarschijnlijk het feit dat mensen nu vrij zijn om te kiezen of ze hulp inroepen en zo ja van wie. In de oude situatie waren ze verplicht een advocaat in te schakelen.

  Rechtvaardiger

  De rechtsgang wordt, tot slot, als ‘rechtvaardiger’ beoordeeld. Dit treedt vooral op bij verliezende partijen: ze voelen zich beter geïnformeerd, beter gehoord en beter behandeld. ‘Het wordt wel als een ultieme taak van de rechter gezien de verliezende partij te overtuigen van zijn ongelijk. In dat licht is de bevinding dat met name bij verliezende partijen de ervaren procedurele rechtvaardigheid is toegenomen, een hoop gevende bevinding’, aldus de onderzoekers.