Dronkers & Dronkers Advocaten
info@dd-advocaten.nl

Kantoor Roermond
Roerkade 8
6041 KZ ROERMOND
Tel.:  +31(0)475 72 33 33
Fax.: +31(0)475 72 33 30


 

frank.dronkers@dd-advocaten.nldavid.dronkers@dd-advocaten.nlg.geerlings@dd-advocaten.nl

 

r.teeuwen@dd-advocaten.nl

 

Kantoor Maastricht
Sint Annalaan 21
6214 AA MAASTRICHT
Tel.:  +31(0)43 41 00 120
Fax.: +31(0)43 41 00 121

 


Quote

Wij hebben maar één doel: het beste resultaat voor u behalen.

Actueel

"Turkse Delegatie op bezoek bij Dronkers & Dronkers Advocaten"

25 Turkse juristen kregen gisteren in Roermond tekst en uitleg over de Nederlandse rechtspraak. Ze brachten ook een bezoek aan Dronkers & Dronkers Advocaten.


Lees verder...


"Droom komt uit voor Just Baggio"

Advocatenkantoor Dronkers en Dronkers uit Roermond heeft  besloten om een jong talent uit Roermond financieel te ondersteunen. Omdat dit jonge kantoor ook aan de weg timmert met de opening op 1 april a.s. met  een tweede kantoor in Maastricht,  is een gebaar gemaakt naar (ook) een ambitieuze Roermondenaar,  de 14 jarige Just Baggio die het mooie nummer “Moeder”op de markt heeft gebracht. Het nummer is op dit moment hard aan het opklimmen en wordt al regelmatig gedraaid op kleine en ook grote radio stations. Inmiddels staan er ook al verschillende optredens gepland zoals op donderdag 10 mei live bij TVL  in het middag programma.


Lees verder...

Rechtspraak.nl

 • Rechtspraak: permanente dialoog over toekomst 21 apr 2017

  Rapport Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat verschenen

  Hoe kunnen rechters ook in 2030 en daarna hun belangrijke taken in de samenleving vervullen? De Rechtspraak gaat zich via structurele scenarioplanning oriënteren op wat mogelijk in de toekomst van rechters  wordt verwacht. Dit is neergelegd in het rapport Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat (pdf, 1,1 MB).

  De wereld en de Nederlandse samenleving zijn door politieke en technologische ontwikkelingen volop in beweging. Welke kant het precies opgaat is voor niemand duidelijk, maar dát de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de rol van rechtspraak in de samenleving staat buiten kijf.

  Projectgroep

  Een projectgroep onder voorzitterschap van Christa Wiertz, president van de rechtbank Oost-Brabant, boog zich het afgelopen jaar over de vraag hoe de Rechtspraak kan voorkomen dat zij wordt overvallen door mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Christa Wiertz: ‘We hebben aan de hand van gesprekken met bijna 40 opinieleiders en deskundigen een aantal scenario’s in kaart gebracht. Dat zijn  fictieve beschrijvingen aan de hand waarvan we de toekomstige rol van de rechter kunnen invullen. Bijvoorbeeld: Als burgers hun vertrouwen in instituties verliezen, is dat een ander scenario dan wanneer dat juist niet zo is. Of: als er na het Verenigd Koninkrijk nog meer landen de Europese Unie verlaten, is dat een andere wereld dan wanneer de EU juist bij elkaar blijft. Zo hebben we de toekomst als het ware verkend en steeds gekeken welke rol de Rechtspraak daarin speelt. Uitgangspunt is dat rechters ook straks zorgen voor snelle en deskundige berechting van conflicten en dat zij zorgen voor de vertaalslag van wetten naar de praktijk. Ook bewaken zij in de toekomst uiteraard dat fundamentele rechten van burgers niet worden geschonden.’

  Gesprek

  De presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak hebben met instemming kennis genomen van de aanbevelingen in het rapport. Die komen erop neer dat er een permanente dialoog plaatsvindt in de organisatie over de richting waarin de maatschappij zich begeeft, om daarop - indien nodig - in te kunnen spelen. Een aanbeveling is ook om steeds in gesprek te blijven met externe partijen. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en lid van de projectgroep, daarover: ‘Bijna alle organisaties, overheden en bedrijven zijn bezig met toekomstverkenning. Het is nuttig om van elkaar te horen en leren. En wellicht is het mogelijk de krachten te bundelen om de rechtsstaat te versterken.’