Dronkers & Dronkers Advocaten
info@dd-advocaten.nl

Kantoor Roermond
Roerkade 8
6041 KZ ROERMOND
Tel.:  +31(0)475 72 33 33
Fax.: +31(0)475 72 33 30frank.dronkers@dd-advocaten.nldavid.dronkers@dd-advocaten.nlg.geerlings@dd-advocaten.nl

Kantoor Maastricht
Brusselsestraat 42


6211 PG MAASTRICHT

Tel.:  +31(0)43 41 00 120
Fax.: +31(0)43 41 00 121


 
 


Quote

Helder zijn in de kansen en de kosten van een procedure.

Home

"Een pleidooi voor broeder Andreas"

Enige tijd geleden schreef mr. Frank Dronkers een column in het lokale huis-aan-huis blad "De Trompetter" getiteld: "Een pleidooi voor broeder Andreas". Naar aanleiding van deze column is hem gevraagd deel te nemen aan de werkgroep "Eerherstel voor Broeder Andreas en dokter Verstralen". Deze werkgroep heeft onlangs een boek uitgebracht onder gelijknamige titel. Wij verwijzen u naar onderstaand persbericht:

 

PERSBERICHT

Maastricht  18-2-2014

 

Persconferentie gaat niet door vanwege verwachte ophef

 

Nog voor het boek EERHERSTELVOOR BROEDER ANDREAS EN DOKTER VERSTRAELEN verschenen is, worden er beschuldigingen geuit tegenover leden van de werkgroep die hebben meegewerkt aan het onderzoek naar aanleiding van het rapport van het Openbaar Ministerie over de 37 mogelijk verdachte sterfgevallen in Heel. Wij zeggen de persconferentie af omdat we niet willen dat de goede bedoelingen en de kritische analyse van de werkgroep overschaduwd worden door acties van slachtofferorganisaties en anonieme briefschrijvers. De te verwachten ophef zou dan onze boodschap wegdrukken.

 

Leden van de werkgroep zouden zich in het boek opstellen tegenover slachtoffers van seksueel misbruik. Niets is minder waar. ‘Wij zijn er juist voor dat mensen, die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, moeten worden bestraft zonder aanzien des persoons. Maar noch het boek, noch het door ons bekritiseerde onderzoek van het OM, heeft iets van doen met de kwestie van het seksueel misbruik door religieuzen,’ aldus de Werkgroep.

 

De werkgroep als zodanig heeft geen binding met de Katholieke Kerk, noch met het bisdom Roermond en heeft geen opdracht van de Kerk. De werkgroep heeft op eigen initiatief en autonoom gewerkt. Daar waar nodig hebben wij de Kerk niet gespaard. De werkgroep vindt dat iedereen die ten onrechte van strafwaardige betrokkenheid bij 37 sterfgevallen zou zijn beschuldigd door de werkgroep zou zijn verdedigd. Toch menen sommige anoniem blijvende mensen, zonder de inhoud van het boek te kennen, het op voorhand te moeten veroordelen en de integriteit van de schrijvers in twijfel te moeten trekken. De beschuldigingen nemen dermate proporties aan dat de werkgroep heeft afgezien van de geplande presentatie en persconferentie.

 

De werkgroep komt op voor eerherstel voor broeder Andreas en dokter Verstraelen omdat het OM onzorgvuldig en eenzijdig heeft gerapporteerd in het onderzoek naar de sterfgevallen in Heel. In het boek wordt aangetoond dat Broeder Andreas niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het overlijden van de jongens en dat de handelingen van dokter Verstraelen verkeerd zijn geïnterpreteerd. De fouten in het rapport van het OM waardoor broeder Andreas en dokter Verstraelen vele jaren na hun dood valselijk en publiekelijk zijn beschuldigd, zonder dat zij zich kunnen verdedigen, hebben gezorgd voor een groot onrecht. Mede door de publicaties in de pers, tengevolge waarvan de publieke opinie negatief is beïnvloed, is er veel onduidelijkheid ontstaan en veel verdriet bij nabestaanden. De werkgroep springt voor hen in de bres.

 

Titel: EERHERSTEL VOOR BROEDER ANDREAS EN DOKTER VERSTRAELEN

Auteur: Werkgroep Eerherstel        ISBN: 978-90-91561-22-1         Prijs: € 17,50


 

"Cliënten mogen hun eigen advocaat kiezen"

Deze maand heeft het Europees Hof een belangrijke uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze. De uitkomst is dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering voortaan zelf een eigen advocaat mogen kiezen, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Voor mensen die onder de vlag van hun rechtsbijstandsverzekering liever gebruik maken van een eigen advocaat is dat dus groot nieuws !

 

Zodra u geconfronteerd wordt met een juridisch probleem waarvan is vastgesteld dat deze onder de dekking valt van een rechtsbijstandsverzekering, dan heeft de verzekerde dus voortaan het recht om zijn of haar eigen advocaat te kiezen. Dit moet uiteraard worden kortgesloten met de rechtsbijstandsverzekeraar. Kans is groot dat de verzekeraar dan een andere mening zal hebben, maar dat doet niet ter zake. Na de uitspraak van het Europees Hof dient een rechtsbijstandsverzekeraar medewerking te verlenen aan de overdracht van het dossier aan een door verzekerde gewenste advocaat.

 

Uiteraard is Dronkers & Dronkers Advocaten bereid om uw dossier in behandeling te nemen of over te nemen van een rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. David Dronkers (david.dronkers@dd-advocaten.nl) of via ons kantoor 0475-72 33 33.


 

"De week van de rechtspraak"

De "Week van de Rechtspraak" is op maandag 9 september jl. van start gegaan. Gerechten in het hele land openen gedurende de week hun deuren voor het publiek en organiseren diverse activiteiten. Onder het motto ‘Rechtspraak is meer dan een oordeel’, laten rechters, raadsheren en gerechtsmedewerkers zien wat hun werk betekent.

 

Mr. David Dronkers nam als vice-deken van de "Orde van Advocaten" van het arrondissement Limburg deel aan het discussiepanel van het actualiteitenprogramma "Limburg Vandaag".

 

De aflevering van 10 september jl. is via onderstaande link te bekijken op de website van "TV Limburg".

 

Limburg vandaag, aflevering d.d. 10 september 2013

 


 

"Dronkers & Dronkers advocaten, in Roermond en Maastricht"

Wij zijn Dronkers en Dronkers Advocaten, een modern advocatenkantoor, met vestigingen in het centrum van Roermond en Maastricht.


Onze kantoren staan niet voor niets in de nabijheid van restaurants en winkels: onze advocaten staan midden in het leven. Geen eindeloze, dure adviezen, maar een pragmatische benadering en heldere aanpak. Wij spreken graag af op een moment dat het u schikt, ook in de avonduren of in het weekend. 

Wij hebben maar één doel: het beste resultaat voor u halen.

Wilt u kennismaken? Neem vrijblijvend
contact met ons op voor een afspraak, wij maken graag tijd voor u vrij.


"Dronkers & Dronkers opent tweede vestiging in Maastricht"


In Maastricht zijn wij gevestigd aan de Brusselsestraat, op een steenworp afstand van het Maastrichtse Vrijthof. Via deze tweede vestiging kunnen we de cliënten uit Zuid-Limburg beter bedienen.


Verder zal het u niet ontgaan zijn dat de rechtbanken Roermond en Maastricht per 1 januari 2013  fuseren tot de “Rechtbank Limburg”. Voor ons - en mogelijk ook voor u - betekent dit dat de rechtbank te Maastricht een grotere rol gaat spelen in de juridische praktijk.


 In het kantoor te Maastricht werkt mr. Maurice Sprenkels. Hij is thans advocaat te Roermond en bedient nu ook al veel cliënten uit Zuid-Nederland, nu hij van oorsprong verbonden was aan een advocatenkantoor met een vestiging in Maastricht en hij in deze streek woonachtig is.

Mr. Sprenkels is een zeer ervaren en kundige advocaat, heeft een algemene praktijk en treedt op als advocaat voor het midden- en kleinbedrijf en particulieren.


 “Een symbolische voltreffer!”

11 september 2015 Vorige week heeft de wereld massaal en emotioneel gereageerd op de foto van de driejarige Aylan die levenloos op zijn bu... >>


“Meester Visser”

11 september 2015 Vanwege de zomerkermis hebben we in Linne een geweldig weekend voor de boeg. De weers­voorspellingen zijn zonnig en de p... >>