Dronkers & Dronkers Advocaten
info@dd-advocaten.nl

Kantoor Roermond
Roerkade 8
6041 KZ ROERMOND
Tel.:  +31(0)475 72 33 33
Fax.: +31(0)475 72 33 30


 

frank.dronkers@dd-advocaten.nldavid.dronkers@dd-advocaten.nlg.geerlings@dd-advocaten.nl

 

r.teeuwen@dd-advocaten.nl

 

Kantoor Maastricht
Sint Annalaan 21
6214 AA MAASTRICHT
Tel.:  +31(0)43 41 00 120
Fax.: +31(0)43 41 00 121

 


Quote

Helder zijn in de kansen en de kosten van een procedure.

Toevoeging

Sommige mensen komen in aanmerking voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand (de zgn "toevoeging" ook wel aangeduid als "pro deo rechtshulp" ). De overheid betaalt dan het grootste deel van de advocaatkosten. De rechtzoekende zelf betaalt slechts een eigen bijdrage aan de advocaat. In sommige gevallen, waaronder sommige strafzaken, bent u zelfs geen eigen bijdrage verschuldigd of heeft u altijd recht op gefinancierde rechtsbijstand. 

 

U heeft normaliter geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzameljaarinkomen hoger is dan € 26.400 (voor alleenstaanden) of
€ 37.300 (voor niet-alleenstaanden). Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan bedraagt de eigen bijdrage ten minste € 143,-- en maximaal € 823,--. (normbedragen per 1 januari 2017, zie Raad voor Rechtsbijstand.

 


 

 

"Spreken is goud"

15 december 2016 “De pen is machtiger dan het zwaard”. Op weinig beroepsgroepen is dat adagium beter van toepassing dan op de advocatuur.... >>